تجربیات علمی - فرهنگی بنیاد حیات

اخبار و مقالات آرشیو مطالب

ویژه برنامه ی فاطمیه ی دوم

⏰دوشنبه (۳۰ دی) ساعت ۱۹.۳۰

?تقاطع اتوبان شهید باقری با رسالت، ابتدای رسالت شرق، خ رشید، خ نوکار، خ صادقی ۱۱۳ به سمت بالا، پلاک ۲۱۲، ساختمان شهید اسداللهی

?  @Rozatolhosein