تجربیات علمی - فرهنگی بنیاد حیات

اخبار و مقالات آرشیو مطالب

انسان از چه کسی تربیت می پذیرد؟

بسم الله الرحمن الرحیم

 همه ی ما در جامعه و در محیط های تربیتی و اموزشی، شاهد این بوده ایم که گاهی انسان از بعضی از افراد تربیت می پذیرد و و الگو می گیرد؛ و از بعضی دیگر نه! بدون در نظر گرفتن خوداگاه یا ناخوداگاه بودن این پدیده، با بر...

آخرین محصولات آرشیو محصولات