تجربیات علمی - فرهنگی بنیاد حیات

اخبار و مقالات آرشیو مطالب

مسئولیت فقه، هدایت تمدن سازی به معنای تغییر سبک زندگی است

حجت الاسلام کشوری با تبیین این مطلب که تمدن سازی همان تغییر سبک زندگی است، گفت: بدون ارزیابی شاخص های پیشرفت یک جامعه، تمدن سازی فقط یک شعار شکست خورده است.

 

۵ مهر ۱۳۹۷                 ادامه مطلب