• ارسال شده در :

دوره ی تربیتی آموزشی فانوس تربیت

ویژه معلمان و دانشجو معلمان (?برادران?)

موضوعات دوره:

✔ تمدن غرب و تاثیرات آن بر تربیت

✔ تاریخ اندیشه تمدنی تربیت

✔ بررسی رویکردهای تربیتی در عرصه ی عملیات

اساتید دوره:

دکتر جبارپور (مسئول بنیادعلمی فرهنگی حیات)

دکتر آقامحمدی (مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور)

زمان برگزاری دوره:  (۱۴،۱۵و ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸)

هزینه ی شرکت در دوره: ۳۰/۰۰۰تومان

شناسه و شماره ی تماس برای کسب اطلاعات بیشتر:

 (تلگرام و بله) Fanoosetarbiat1@

09032113706

09302113708

 

اشتراک گذاری در :