• ارسال شده در :

مسئولیت فقه، هدایت تمدن سازی به معنای تغییر سبک زندگی است

حجت الاسلام کشوری با تبیین این مطلب که تمدن سازی همان تغییر سبک زندگی است، گفت: بدون ارزیابی شاخص های پیشرفت یک جامعه، تمدن سازی فقط یک شعار شکست خورده است.

 

حجت الاسلام علی کشوری، دبیر شورای راهبری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در دوره های علمی و فرهنگی «مسجد تمدن ساز» که به همت بنیاد علمی فرهنگی حیات در مسجد امام خمینی(ره) از14 تا 16 شهریور ماه در مشهد برگزار شد، در پاسخ به این پرسش که تمدن سازی به چه اموری وابسته است؟ به تبیین این مسئله حول محورهای چند گانه پرداخت.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم تمدن سازی داشته باشیم در نخستین گام نیاز است تا سبک زندگی مردم اصلاح شود، اظهارکرد: در ین حال اولین زیر ساخت آن اصلاح امامت در جامعه است که نیاز به  نهادینه سازی و گفتگو دارد.

حجت الاسلام کشوری با اشاره به این مطلب که ما باید طبقه بندی مسئله امامت را از دین استنباط کنیم، تصریح کرد: منزلت امام در قالب های استادی و عالم است و در حال حاضر این امر در جامعه به چالش کشیده می شود چرا که فرض بر این است که هر کس اطلاعاتی دارد بنابراین عالم است در حالی که در روایات ما علم غیر نافع مذموم شده است و به همین دلیل دعوا به خاطر نقش اجتماعی امام است چرا که امام را از منزلت اجتماعی به انحراف برده اند.

اصلاح مسئله امامت مجرا برای تغییر سبک زندگی است

وی با بیان اینکه اصلاح مسئله امامت مجرا برای تغییر سبک زندگی است، بیان داشت:  در واقع این موضوع باید پخته شود چرا که اگر جامعه ای امام خود را به درستی انتخاب کند به دنبال آن زندگی مردم عوض می شود و به همین دلیل موضوع معرفه الامام حائز اهمیت است.

دبیر شورای راهبری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درادامه تبیین بایسته های تمدن سازی گفت: تمدن سازی بدون تعریف صحیح از علم نمی شود که اگر می خواهیم سبک زندگی را تغییردهیم باید درک از مسئله علم را عوض کنیم و این درحالی است که متفکران اسلامی سازی علوم انسانی برخی از تعاریف غربی درباره علم را درباره دسته بندهی آنها پذیرفته ان دکه می گویندعلوم تجربی و علوم پایه و علوم انسانی اسلامی داریم.

بدون بهینه شدن مسئله شغل نمی توان سبک زندگی را تغییر داد

وی درادامه با اشاره به این مطلب که بدون بهینه شدن مسئله شغل نمی توان سبک زندگی را تغییر داد، ابراز کرد: در شرایط فعلی نظام اجتماعی به گونه ای تنظیم شده است که افراد فقط می توانند به شغل خودشان برسند و به همین دلیل بسیاری از مشکلات اجتماعی ناشی از همین نگاه به شغل است در عین حال یکی از مباحث در روایات طبقه بندی مشاغل و تعیین شغل های برتر است که کشاورز ی و دامپروری و تجارت عنوان شده است.

حجت الاسلام کشوری ادامه داد: از طرفی امروز برای ما سازمان بین المللی کار شاخص های اشتغال را مشخص می کند و حتی حوزه درباره این مفاهیم ورود پیدا نمی کند و این امراز غفلت های امروز در حوزه علمیه است.

پیشگیری از جرم و مدیریت جرائم از دیگر زیرساخت ها برای سبک زندگی

وی درادامه عبرت آفرینی درجامعه  یا به تعبیر امروز پیشگیری از جرم و مدیریت جرائم را از دیگر زیرساخت ها برای سبک زندگی عنوان کرد، گفت: در واقع مسئله زندان در فقه اسلامی محدود به چهار یا پنج مورد است اما در حال حاضر به صورت عمده از زندان استفاده می شود و جرم ها عبرت آموز نیست بلکه ها زندان ها مراکزی برای آموزش جرم در مقاطع بالاتر است.

حجت الاسلام کشوری با اشاره به این مطلب که قوه قضائیه قدرت پیشگیری از جرم ندارد و در عین حال می خواهد با روش های مدرن این کار را انجام دهد و نیاز است تا این امر جدی گرفته شود، اظهارکرد:از طرفی حدود اسلامی، پردازش عبرت می کند و با توجه به اینکه قضاوت و قضاء یک مبحث جدی است اما در عین حال نمی توانیم بگوییم که قوه قضائیه موفق بوده است چرا که از دلایل رشد این قوه، قدرت پیشگیری از جرم است که تا به امروز حاصل نشده است.

وی درادامه با طرح این پرسش که در تمدن سازی مسجد چه کاری انجام می دهد، گفت: از جمله دیگر مسائلی که باید درباره آن برنامه ریز ی کرد موضوع تربیت دوران شکل گیری شخصیت است که مسئله تربیت است که در حال حاضر مختل است و این امر در مسجد محقق می شود.

 مقابله با تسلط دشمن برای تمدن سازی

دبیر شورای راهبری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درادامه با اشاره به شرایط جامعه ای که آمادگی پذیرش سبک زندگی اسلامی را دارد، ابراز کرد: جامعه در فضای تسلط کفار به گونه ای متفاوت از فضایی که کفار تسلط دارد، حرکت و برنامه ریزی دارد که اگر بخواهیم تمدن سازی کنیم باید جلوی تسلط دشمن را گرفت.

وی درادامه با اشاره به افزایش شبهات در جامعه در مقایسه با ده سال گذشته اظهارکرد:  در واقع فضای تسلط برای کفار درستی می شود که اگر برنامه ریزی برای نفی سبیل وجود داشته باشد فقط می توانید به رفع شبهه اکتفا کنید .

حجت الاسلام کشور درادامه با اشاره به دیگر الزامات برای برنامه ریزی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت:  در این وضعیت قانون دارای اهمیت است که قانون یک جامعه چگونه نوشته می شود که ما مجلس قانونگذار و 100 مرکز دیگر برای نوشتن قانون و مقرررات داریم و این درحالی است که نحوه مدیریت شهری ما در قبل از مشروطیت به صورت محله محور و با محوریت مسجد و امام جماعت بوده است که به دلیل محدودیت آسان تر اداره شهر مقدور بوده است.

وی درادامه با انتقاد نسبت به فراوانی و ازدیاد قانون ها که سبب بی نظمی شده است، تصریح کرد  از طرفی این قانون های فراوان متناقض هستند و به دلیل همین فراوانی نمی توان این قانون ها را نهادینه کرد و از طرفی در قانون جبر است در حالی که گفته می شود به اسم قانون نمی توان اختیار انسان ها را به چالش کشید و قاون باید منجر به هدایت شود که در این عرصه نیاز به معنای جدید از قانون است.

نحوه تبیین و بیان در اصلاح نگرش های جامعه و سبک زندگی اجتماعی اهمیت دارد

حجت الاسلام کشوری با اشاره به این مطلب که نحوه تبیین و بیان در اصلاح نگرش های جامعه و سبک زندگی اجتماعی حائز اهمیت است، بیان داشت: در عین حال بیان فلسفی، بیان ضد هدایت است و  بیان تخاطب با بیان فلسفی و منطقی متفاوت است.

وی با بیان اینکه بیان انبیاء مبتنی بر ظرفیت است، تصریح کرد: از طرفی فلسفه ما در شکل و محتوا نمی تواند مبتنی بر ظرفیت باشد چرا که از دایره علم آنها خارج است و در عین حال انسان ها قدرهای متفاوت دارند.

حجت الاسلام کشوری درادامه با تأکید بر این مطلب که از جمله مباحث در بخش بیان، رسانه است، تصریح کرد: ما وقتی می خواهیم هدایت ایجاد کنیم هدایت با فرصت دان به افراد برای تفکر ایجاد می شود و این درحالی است که رسانه با سرعت اطلاعات را به ماخطب می دهد و نمی توان انتظار داشت که مخاطب این اطلاعات را به صورت کامل بفهمد.

وی با اشاره به این مطلب که رسانه بمباران اطلاعاتی می کند و از طرفی نسبت بین فکر کردن و میزان داده ها و اطلاعات به فرد با یکدیگر رابطه دارند، گفت: به هر میزان که داده ها و اطلاعات بیشتر باشند فرصت فکر کردن از دست می رود ودر اینجا این پرسش پیش می آید که چرا در حوزه کسی نظریه ارتباطات را نمی دهد که چطور از رسانه استفاده شود.

شاخص های ارزیابی پیشرفت یک جامعه

وی درادامه درباره شاخص های ارزیابی پیشرفت یک جامعه وبهینه شدن سبک زندگی گفت: در واقع ارزیابی شاخص های پیشرفت با ابزارهای مدرن است  که به همین دلیل است که زندگی مردم به چالش کشیده است که اگر این شاخص ها به درستی ارزیابی وتبیین شود به تمدن ساز ی کمک می کند که بدون اینها تمدن سازی فقط یک شعار شکست خورده است.

دبیر شورای راهبری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: زیر ساخت های فقه، هدایت تمدن سازی به معنای تغییر سبک زندگی وابسته به این عوامل چند گانه در حوزه محله و خانواده است که اگر نباشد همه امور به چالش کشیده می شود.

وی درادامه با اشاره به مبحث مدیریت شهری با بیان اینکه هدایت به معنای درونی سازی است، تصریح کرد: تخاطب شرع، تخاطبی متفاوت با عرف در ساختار است که در نظام سازی حائز اهمیت است چرا که وقتی بیان درست شود ارتباط شما با جامعه برقرار می شود و بقیه امور فرعی است.

تخاطب شرع، تخاطبی متفاوت با عرف در ساختارچه ربطی به نظام سازی دارد؟

حجت الاسلام کشوری درادامه با طرح این پرسش که این موضوع چه ربطی به نظام ساز ی دارد، گفت: برخی می گویند در محرم درباره مسائل سیاسی صحبت نشود که اگر منظور کلام این باشد که راجع به مسائل مبتلا و روزمره مردم صحبت نشود اینگونه شما در تبلیغ جواب نمی گیرید چرا که مخاطب را ازدست داده اید و به این شکل نباید منبررفت که این موضوع جزو قواعد تخاطب است.

تخاطب مسئله اش هدایت است

وی با بیان اینکه تخاطب مسئله اش هدایت است و از طرفی دین برای همین امر آمده است و رسالت همراه با دین است، تصریح کرد: در واقع از مهمترین دلایل تفاوت تخاطب هدایت بنیان با تخاطبعرفی ویژگی های خاص فطرت است چرا که فطرت آلیازی پیچیده است ودر عین حال امری بسیط است و ساده نیست.

حجت الاسلام کشوری با اشاره به این مطلب که بدون توجه به ظرفیت های متفاوت انسان ها نمی توان وارد هدایت شد، گفت: در واقع هدایت بدون ظرفیت نمی شود و درعین حال انسان ها دارای ظرفیت های پنج گانه هستند که در مواجه و هدایت برای آنها شیوه ارتباط متفاوت می شود.

اشتراک گذاری در :