• ارسال شده در :

نشست علمی| شاخص های تمدن اسلامی چگونگی نظام سازی است

حجت الاسلام عبدالحمید واسطی در ترسیم الگوی جامعه اسلامی گفت: نیازهای ما براساس تجربه های موجود در فرهنگ غربی شکل گرفته است و متاسفانه ما فاقد یک جامعه اسلامی که اقتصاد، فرهنگ، بیمه، اشتغال و 50 کلان سیستم آن براساس استنباط از آیات و روایات وبه صورت اجتهاد شده باشد، هستیم.

 

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام عبدالحمید  واسطی، استاد حوزه و دانشگاه در دوره های علمی و فرهنگی« مسجد تمدن ساز» که به همت بنیاد علمی فرهنگی حیات در مسجد امام خمینی(ره) مشهد درحال برگزاری است، گفت: خط کلی نظام اسلامی رسیدن به تمدن اسلامی است و شاخص های تمدن اسلامی چگونگی نظام سازی است.

وی با بیان اینکه ما در حال حاضر درباره چیستی و چرایی بحث می کنیم و اینکه الگوی پیشرفت و علوم اسلامی چیست،اظهارکرد: این درحالی است که نیاز ما چگونگی ها است چرا که قانون نویسی تعیین تکلیف فرآیندها است و در عین حال مدیریت کشور براساس چگونگی و فرآیندها است.

 حجت الاسلام واسطی با اشاره به شناسه بحث در سه بخش ناکارآمدی دین، محیط رقابت و مدیریت سبک زندگی جمعی بیان داشت: در حال حاضر ناکارآمدی مطرح است که ادعا دارد دین ناکارآمد است و به همین دلیل می خواهیم راهی برای فعال سازی این کارآمدی پیدا کنیم.

هیچکدام از مقاطع و مراحل آموزشی با اقتباس از نگرش اسلام نبوده است

وی با بیان اینکه انسان از بدو تولد براساس دیدگاه اسلام بزرگ نمی شود و رفتارها طبق سلیقه والدین است، تصریح کرد:  در واقع هیچکدام از مقاطع و مراحل آموزشی با اقتباس از نگرش اسلام نبوده است و فقط مقداری مؤلفه های دینی به آنها افزوده شده است.

وی با اشاره به این مطلب که همه فرآیندهای زندگی انسان از آموزش تا اشتغال و برنامه های سرگرمی براساس تجربه بشری است، تصریح کرد: در واقع نیازهای ما براساس تجربه های موجود بشرغربی که جاری شده، شکل گرفته است و ما فاقد یک جامعه اسلامی که اقتصاد و فرهنگ و بیمه و اشتغال و 50 کلان سیستم آن براساس استنباط از آیات و روایات وبه صورت اجتهاد شده باشد، هستیم چرا که در حال حاضر ما چنین چیزی نداریم.

نیازهای اجتماعی متوقف نمی شوند

وی با بیان اینکه نیازهای اجتماعی متوقف نمی شوند، اظهارکرد: در عین حال اگر اینگونه ادامه پیدا کند دوگانه سازی بحران اتفاق می فتد و افراد متدین بر فرآنیدهای مبتنی بر بشر غربی زندگی می کنند و به همین دلیل ما به دنبال روشی برای فعال سازی کارآمدی دین هستیم.

این استاد حوزه و دانشگاه ضمن تأکید بر این مطلب که تمدن یک جامعه ایده آل، حرکت به سمت به کمال رسیدن است، بیان داشت: در واقع همه سطوح نیازها در این جامعه به بهترین نحوپاسخ داده می شود  که مجموعه ای از سیستم های بهم پیوسته است که تمام مراتب نیازهای انسان را به نحو بهینه پاسخ می دهد  که این جامعه تمدن دارد.

گزاره های دین ظرفیت سیاستگذاری کلان دارند

وی با بیان اینکه گزاره های دین ظرفیت سیاستگذاری کلان دارند و در عین حال به صورت شبکه و مدل قابل طراحی است، تصریح کرد: در واقع مستحبات و مکروهات الزامات فرهنگی هستند نه الزام حقوقی که جرم و مجازات داشته باشند و در عین حال سبک زندگی که به دنبال آن هستیم معدن اصلی آن در مستحبات و مکروهات است که طرزها در آنها قرار دارد.

حجت الاسلام واسطی درادامه با اشاره به مثالی درباره اینکه نظافت نشانه ایمان است که این روایت فقط اخلاقی است و ما می خواهیم معنای اجتماعی آن را فعال کنیم، بین داشت: در اینجا این پرسش پیش می آید که نقطه شروع مهندسی فرهنگ کجاست؟

استراتژی اصلاح الگوهای گفتاری برای مهندسی فرهنگ مد نظر است

وی با بیان اینکه فرهنگ مساوی است با طرز رفتارها که پشت صحنه آن باورها و اندیشه ها و نمادها و احساسات است، تصریح کرد: در واقع مهندسی به معنای تنظیم است و مهندسی فرهنگ همان تنظیم رفتارها است که منجر به خروجی بهینه شود که استراتژی اصلاح الگوهای گفتاری برای مهندسی فرهنگ مد نظر است.

عرب اسدی، عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) درباره تشکیلات سازی در مسجد و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی مخاطبان گفت: این موضوع تا بدانجا حائز اهمیت است که قرآن هم درباره تشکیلات صحبت کرده است.

جامعه اسلامی نیاز به مدل دارد

وی درادامه درباره شکل و تصویر مسجد تصریح کرد: مسجد در سطح جامع باید دارای شکلی باشد که تا به امروز این تصویر از مسجد در اذهان وجود ندارد و این درحالی است که جامعه اسلامی نیاز به مدل دارد و دعوا سر شکل جامعه است که نیاز به تصویر دارد.

 این استاد دانشگاه با اشاره به این مطلب که برای جامعه اسلامی باید یک مدل تعریف شود، بیان داشت: پیامبر اکرم (ص) برای جامعه آن دوران یک مدل طراحی کرد بدین صورت که هر چهل منزل یک مسؤل و هر 10 تا 12 نفر هم مسؤل داشتند و در شرایطی که می خواست خبری را به عموم برساند از طریق همین شبکه انجام می داد.

تعامل حضوری و دوسویه فایده ای مضاعف در فعالیت های تشکیلاتی دارد

 وی درادامه ضمن انتقاد نسبت به استفاده از فضای مجازی برای ساماندهی نیروها و کارهای تشکیلاتی در مسجد گفت:در واقع این فضا ابزار سازماندهی غرب است که آنان در این کشور حضور ندارد وگرنه امام جماعت مسجد که امکان تبادل اطلاعات را به صورت چهره به چهره با مخاطبان دارد نیازی به فضای مجازی ندارد چه بسا که تعامل حضوری و دوسویه فایده ای مضاعف خواهد داشت.

عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) با اشاره به این مطلب که شکل فعالیت های در مدل جامعه اسلامی نیاز است تا از فرد فرد به شکل جامعه جامعه برسد، تصریح کرد: در واقع عرصه فعالیت های امام جماعت مسجد اجتماعی است نه فرهنگی که اگر این الگوی جامعه اسلامی محقق نشود یکی از افرادی که باید پاسخگو باشد امام جماعت مسجد است.

وی با بیان اینکه ما به دنبال جبهه جهانی اسلام و مستضعفین علیه استکبار هستیم، تصریح کرد: در همین راستا نیاز است تا الگوی اتحاد اجتماعی تعریف شود و این درحالی است که شکل اداره مساجد ما در حال حاضر درست نیست در حالی که مسجد باید ظرفیت لازم را برای سازماندهی اجتماعی پیرامون امام و امت را داشته باشد.

ترسیم مسجد الگوی جامعه اسلامی

این استاد دانشگاه درادامه ترسیم مسجد الگوی جامعه اسلامی گفت: مساجد باید مأمن دختران فراری باشد که اگر مسجد اینگونه شد این همان مدل اسلام است اما در شرایط فعلی   ساخت درونی مسجد برای شکل دادن جامعه اسلامی تنظیم نشده است و این موضوع ربطی به نهادهای متولی امر مساجد ندارد.

وی با تأکید بر این مطلب که اگر مساجد از دریافت بدیهیات نیازهای مخاطبان عاجز باشند، کارآمد نیست، تصریح کرد: گر قرار است کسی در نظام گرسنه نباشد مسجد  باید محل خوراک شود و این درحالی است که ما یک تصویرمنسجم و واحد از مسجد نداریم و این توافق بر رویکرد کردهای مسجد حتی بین متولیان وجود ندارد پس چطور مردم با این موضوع انس بگیرند که خودشان تصویری منسجم و یکپارچه از کارکردهای مسجد داشته باشند.

عرب اسدی درادامه با طرح این پرسش که تصویری که شکل ندارد نمی تواند جامعه پیرامونی را تشکیل دهد، گفت: در واقع مسجد عقبه نیست و به همین دلیل نبض فعالیت ها و کارکردهای اجتماعی باید در دست امام جماعت قرار بگیرد و کارکردهای چندگانه مسجد در حوزه های مختلف اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نیاز به فعال سازی دارد.

گفتنی است، در این سه روز برگزاری این دوره از 14 تا 16 شهریور حجت الاسلام کشوری، دبیر الگوی پیشرفت اسلامی، حجت الاسلام قوامی، امام جمعه شهر پردیسان قم، محمد حسین رجبی دوانی، عضوهیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) با موضوعات جایگاه مسجد در تمدن اسلامی، جایگاه مسجد در شهراسلامی، کارکرد تمدنی مسجد در سیره اهل بیت(ع)، تبیین مدیریت شهری مسجد محور، کار تشکیلاتی مسجد محور و ارائه الگوهای مساجد موفق در کشور به سخنرانی می پردازند.

اشتراک گذاری در :