کتاب تفکر ، فرهنگ و تمدن

درس گفتاری پیرامون ریشه ی بحران های توسعه ی تمدن

تعداد صفحات: 96

سال انتشار: 1395

چنانکه می دانید ورود جریان روشنفکری در تاریخ معاصر کشور ما از زمان نهضت مشروطه به بعد زمینه ساز تحولات گسترده و عدیده ای در مردم ایران زمین در ابعاد مختلف فکری، فرهنگی و تمدنی گردیده است. این تحولات بی شمار خصوصاً در ابعاد فکری و فرهنگی، موجب شکل گیری تقابلی جدی با اندیشه سنتی جامعه ایران که حاصل سالیان سال هویت ایرانی اسلامی مردم این مرزو بوم است گردید و در نهایت منجر به بروز بحران های متعدد فکری و فرهنگی این کشور و در صدر آنها بحران هویت شد. با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) این تقابل تاریخی وارد فاز جدیدی شد که طی آن جریان حق در کالبد انقلاب اسلامی با جانی مضاعف به مصاف جریان باطل که در کالبد تمدن غرب تجلی یافته بود رفته و آغازی بر پایان سیطره ی طاغوت گردید. امروز با روند رو به رشد انقلاب اسلامی، اهمیت شناخت ماهیت شیطانی غرب هم از باب ضرورت دشمن شناسی و هم از باب در هم تنیدگی آن با حال کنونی جامعه ایران و تأثیرات آن در التفات فرزندان انقلاب به جایگاه تمدنی خود دو چندان شده است. چرا که جهت اتقان حرکت پرشتاب ملت ایران در مسیر نورانی انقلاب اسلامی و غلبه بر مشکلات پیش رو، ضمن تمسک به پشتوانه غنی ثقلین باید خودشناسی کرد و خویشتن خویش را در بستر حاکم بر تاریخ معاصر، مورد مطالعه قرار داد. باید دید هویت ما در طول تاریخ معاصر متأثر از چه مبانی اندیشه ای و فرهنگی ساخته شده و به لحاظ تمدنی به چه ابزارهایی وامدار بوده است و از این راستا با چه مبانی اندیشه ای و فرهنگی، در تعارض قرار گرفته است. کتاب حاضر شرحی است بر این ماجرا. در سرفصلی به عنوان غرب شناسی، با این رویکرد غرب شناسی نه شناخت دیگران که شناخت ساحات حاکم بر ضمیر ناخودآگاه ما به واسطه ی فضای اندیشه ای حاکم بر تاریخ است. این اثر در تلاش است خواننده محترم را با ضرورت، چیستی و ماهیت حوزه مطالعاتی غرب شناسی آشنا کرده و به طور اجمالی تبیین نماید برای خروج از بن بست هویتی حاکم بر دستگاه فکری و فرهنگی حال حاضر چه باید کرد. امید آن که مطالعه کتاب حاضر بتواند گره گشای سؤالات پنهان شده در ذهن خواننده محترم باشد و از این طریق خواننده محترم را در راستای حل تعارض تعامل سنت و مدرنیته یاری نماید.

گفتاری از: عباس نیکزاد، وحید یامین پور، محمد جبارپور و سید ابراهیم رئوف موسوی

قیمت قبلی: 15,000 تومان
قیمت: 10,000 تومان تخفیف : 5,000