کتاب کار تشکیلاتی

گفتاری پیرامون کار تشکیلاتی، اهداف و ارکان آن

تعداد صفحات: ۸۴

سال انتشار: ۱۳۹۶

"تشکیلات یکی از فرایض هر گروه مردمی است که یک هدفی را دنبال می کنند. تشکیلات یعنی نظم، یعنی ارتباط و اتصال و زنجیره ای کارکردن؛ این معنای تشکیلات است. این چیزی است که نه فقط بد نیست؛ بلکه یک چیز خوب و بلکه یک چیز ضروری است. هیچ کاری در دنیا بدون تشکیلات پیش نمی رود. انقلاب اسلامی ایران هم بدون تشکیلات پیش نرفت و پیروز نشد." (مقام معظم رهبری، ۲۷ بهمن ۱۳۶۰)
یکی از ضعف ها و نواقص نیروهای حزب اللهی، منسجم نبودن و نداشتن تشکیلاتی منسجم برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است. بدیهی است که اساس کار، تشکیلات منسجم، یکپارچه و متحد برای مدیریت و به ثمر رساندن فعالیت های اجتماعی است. آنچه در این میان از اهمیت بسیاری برخوردار است این می باشد که تا تشکیلاتی برپا نشود مدیریت شکل نمی گیرد و کار پیش نمی رود. بنابراین ضرورت کارتشکیلاتی در قالب یک تشکل منسجم از ابتدایی ترین امور است.
همانطور که در کلام مقام معظم رهبری هم این مطلب روشن است، کار تشکیلاتی و سازمانی بسیار مهم است و البته باید این نکته را نیز خاطرنشان کنیم که ایجاد تشکیلات نه به معنای گم شدن و سرگشتگی در یک نظم مکانیکی و بوروکراسی اداری و دیوان سالاری است بلکه ایجاد تشکیلات به معنای متحد شدن همه ی اعضاء در رسیدن به آن هدف متعالی به همراه یک رهبر و داشتن یک فکر مرکزی است تا راه از بی راهه تشخیص داده شود و اعضای آن در میان راه به سرگشتگی دچار نشوند.
حال در این گفتار سعی شده است تا با نگاهی دقیق به ضرورت، ارکان و اهداف کار تشکیلاتی پرداخته شود و با نگاهی دقیق به این مسأله بپردازیم.

گفتاری از: حسین عرب اسدی

قیمت: ناموجود